Proje Yılı 2021

Sivil Gelişim

Koordinatör : Reyhan Çomak

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Çağrısı kapsamında desteklenen "Sivil Gelişim Projesi" 7 - 16 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği'nde ve farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük, üyelik ve/veya liderlik yapan genç ve yetişkinlerle hayata geçirildi.

Program boyunca sivil toplum örgütleri hakkında bilgi ve farkındalığı artırmaya yönelik farlı konu başlıklarında eğitimler alındı.

Proje sayesinde sivil toplum çalışmalarını aktif hale getirmek, aktif çalışmaları etik ilkelerle donatmak ve sivil toplum çalışmalarından alınacak verimi artırmak amaçlanmıştır.


Proje Kapsamında Alınan Eğitim Başlıkları ve Eğitmenler:

Dernek kuruluşu - Serdar Osman Dobur

Dernek muhasebesi - Murat Uzun

Gönüllü yönetimi - Nesrin Köseler

Kampanya, etkinlik ve projelerin planlanması ve uygulanması - Tuğba Çanşali

Kurumsal yönetim ve organizasyon - Serdar Osman Dobur

Mali kaynak geliştirme ve yönetme - Mustafa Azdural

Ortaklık/ağ kurma eğitimi - Mevlüde Sahillioğlu

Savunuculuk eğitimi - Mevlüde Sahillioğlu

STK kurum kültürü oluşturma - Mevlüde Sahillioğlu

STÖ’ler için dijital iletişim ve sosyal medya eğitimi - Tuğba Çanşali

Stratejik planlama eğitimi - Serdar Osman Dobur

Web tasarımı eğitimi - Ahmed Almurtadha