2 Mart 2020

4519

Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi

Temsilcilik : Bursa

2 Mart 2020 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi Damla Topluluğu, Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Bursa İnovatif Gönüllülük ve Spor Derneği önderliğinde gerçekleştirilen Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi’nde yaklaşık 30 ilden 160 gönüllü misafir edilmiştir. Zirvede bir sempozyum, bir konferans ve bir kapalı oturum gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumun birinci oturumunda Türkiye ve dünyada gönüllülük faaliyetleri anlatılmış ve gönüllülük kapsamında yapılan projelerden bahsedilmiştir. İkinci oturumda ise “Gönüllülük ve Yaratıcı Düşünce” konusu işlenmiştir. İYACA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Osman Dobur, İletişim uzmanı Ali Kiremitçioğlu ve Türkiye Gönüllülük Federasyonu Başkanı Erol Öztamur'un da konuşmacı olduğu zirvede “Gençlik ve Gönüllülük” vurgusu yapılmış, bunun önemi bir kez daha dile getirilmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Gürses "Gençliğin Kronik Yorgunluğu" üzerine yaptığı konferansta bu sorunlara, gönüllülük düzleminde çözümler getirmiştir. Program, zirvenin geleneksel hale getirilmesi adına, zirvenin gelecek sene nerede yapılacağının belirlenmesi için yapılan kapalı oturum ile sona ermiştir.